Varför ska jag ha en utbildningsbok?

Utbildningsboken följer vägen till att bli behörig frisör genom 4 nivåer. Din utbildningsanordnare godkänner din grundutbildning nivå 1 och du fyller du i de timmar som du jobbar i färdigutbildning nivå 2, 3 och 4. Din arbetsgivare godkänner att timmarna stämmer. När du kommer till slutet på nivå 4 kan du avlägga gesällprov och bli behörig frisör.