Vad menas med godkänd skola?

Kommunala och fria gymnasieskolor med Hantverksprogrammet frisör är godkända av Skolverket. Privata frisörutbildningar kan godkännas av FYN (frisörernas Yrkesnämnd) som består av Frisörföretagarna och Handels. Om du vill bli behörig frisör ska du välja en godkänd skola/utbildning.