Vad menas med delprov och när/var kan jag göra det?

Delprovet är en del av gesällprovet som ska avläggas när du är klar med nivå 1, alltså efter din grundutbildning. Delprovet ska vara godkänt innan du påbörjar din färdigutbildning.