Vad händer om jag blir underkänd på ett moment?

Vad händer om jag blir underkänd på ett moment?

Blir du underkänd på max 3 moment kan du efter 3 månader göra om dessa moment, omprov. Det kostar 1000 kronor oavsett om du ska göra om 1, 2 eller 3 moment. Ska du endast göra om teoriprovet gäller inte 3 månaders regeln. Enbart omprov på teorin kostar 500 kronor. Blir du underkänd på fler än 3 moment måste du göra om hela provet. Du har 2 år på dig att göra om de moment du inte klarat annars måste du göra om hela provet. Du kan göra om samma moment 2 gånger, klarar du det inte så måste du göra om hela provet.