Vad är ferieutbildning?

Om du under din grundutbildning (nivå 1) jobbar extra under kvällar, helger eller lov kan du tillgodoräkna de timmarna i nivå 2.