Kan jag starta eget direkt efter min grundutbildning?

Ja, du kan starta eget företag direkt efter din grundutbildning, men det är inget vi kan rekommendera när du inte har erfarenhet av yrket och inte heller någon kundkrets.

Dock kan du inte räkna dina timmar som färdigutbildning om du arbetar själv i ditt företag. Anställer en behörig frisör så kan hon/han vara din handledare, då räknas det som färdigutbildning. Ett annat alternativ är att avlägga ditt gesällbrev när du skaffat dig 6 års yrkeserfarenhet (10 000 timmar) även om du inte haft en handledare.