Kan jag göra min färdigutbildning utomlands?

Ja, du kan göra dina 3000 timmar utomlands efter din grundutbildning och delprov, när du vill avlägga ditt gesällprov ska du göra en validering som visar om du är mogen för provet. Om du inte är mogen ska du göra 1000 timmar färdigutbildning i Sverige innan du kan göra provet.