Frisörföretagare satsar på utbildning!

Frisörer värdesätter högt utvecklingen av både den egna och medarbetarnas kompetens. En stor majoritet går kurser minst en gång om året – många långt oftare än så.
Samtidigt finns det en stark efterfrågan på utbildningar
som i högre grad skräddarsys efter salongens behov.

Kan det vara så att frisörer är den yrkesgrupp som prioriterar kompetensutveckling högst?
Vår marknadsundersökning om utbildningsbehov visar nämligen att inte mindre än 83 procent investerar i kurser upp till fyra gånger om året.
Samtidigt tycker över hälften, 55 procent, att det är svårt att hitta utbildningar
som matchar medarbetarnas och verksamhetens behov.
 
Läs mer om resultaten här!