Så är reglerna vid märkning av produkter

Som frisör har du ansvar för märkning så snart du säljer produkter. Men buden är olika om vad som gäller kring reglerna. Läkemedelsverket och KTF, Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, är inte helt ense. Vi går igenom vad du som frisör måste kontrollera.

Just nu hör många frisörer av sig till både Läkemedelsverket och KTF och undrar över sitt ansvar när de säljer produkter. Debatten är även het i forum.

Som frisör har du ansvar. När du som frisör även säljer produkter går du in i en roll som distributör av kosmetiska produkter och har därmed EU:s regler och kosmetikaförordning att följa.

Gunnar Guzikowski, expert och utredare vid Läkemedelverkets enhet för kosmetiska produkter, går här igenom vilka fyra saker i märkningen som en distributör måste kontrollera:

1.  Innehållsförteckning

- Det är en grundläggande regel – så fort du säljer produkter måste du se till att det finns innehållsförteckning på produkten.

2.  Ansvarig person inom EU

- Frisören som distributör ska också se till att det finns namn och adress på en så kallad ansvarig person angiven på produkten. Ansvarig person är vanligen tillverkaren eller importören och måste finnas inom EU. I praktiken är ansvarig person nästan alltid ett företag.

3. Sats- eller batchnummer

- Satsnummer är en kod så att man ska kunna spåra exakt tillverkningstillfälle. Denna kod kan vara svårare att hitta, den är ofta skriven på annat sätt än en tryckt etikett. Om man är osäker på satsnummer måste man vända sig till sin leverantör och be dem berätta var det finns.

4. Svensk märkning

- Här är kravet som kanske ställer till flest problem för en frisör som är distributör: Du måste kontrollera att det finns svensk märkning där det krävs svensk märkning. Och när krävs det svensk märkning? Jo, det krävs för försiktighetsåtgärder, som i varningstexter och viktiga instruktioner, och för produktfunktion, alltså vad det är för slags produkt. Om funktionstext finns på något utländskt språk, till exempel engelska, ska funktionen också stå någonstans på produkten med svensk text och det gäller både på själva förpackningen och eventuell behållare. Det är tillåtet att tilläggsmärka med svenska texter med hjälp av påklistrade etiketter.

Utöver dessa fyra punkter måste du också kontrollera att bäst före-datum inte passerat, om det finns sådan märkning. Bäst före-märkning krävs bara i vissa fall.

Enligt Gunnar Guzikowski ställer den fjärde punkten till mest problem för frisörer – kravet om översättning till svenska.

- Det finns leverantörer som inte förser produkter med svensk text när de levererar till frisören. Det förargliga för frisören är att skyldigheten om svensk märkning faller på frisören så snart denna börjar sälja produkten till konsumenter.

Skulle du sälja en produkt utan produktfunktion angiven på svenska exempelvis kan kommunens inspektörer kräva en miljösanktionsavgift om 5 000 kronor.

- De brukar ha som praxis att ta ut en miljösanktionsavgift per tillsynstillfälle om de hittar produkter som saknar svensk märkning, annars kan det bli orimligt höga belopp. Men de skulle ha möjlighet rent rättsligt att ta ut avgift för flera felaktiga produkter samtidigt, säger Gunnar Guzikowski.

Det är också den fjärde punkten som delar Läkemedelsverket och KTF. Läkemedelsverket har Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) som rättesnöre för vilka ord som räknas som svenska, medan KTF anser att man exempelvis kan skriva ”conditioner” istället för balsam även om det inte är ett svenskt ord.

- Vi menar att det är orimligt att behöva skriva balsam med tanke på kundens förståelse för begreppet conditioner – en tydlig poäng är också att en grupp ämnen som ingår i dessa produkter i lagtexten kallas ”(hår)konditionerande”, säger Peter Jansson, projektledare på KTF, som även poängterar att det är produktfunktionen och beskrivning av försiktighetsåtgärder som ska anges på svenska och inte ingredienser.

Varför uppmanar ni era medlemmar att göra annorlunda än vad Läkemedelsverket tycker?
- Vi på KTF är intresserade av att pröva företeelsen rättsligt. Kan man exempelvis skriva conditioner på produkten? Vi tror inte att det skulle vara juridiskt hållbart att man måste skriva balsam.

- Vi är oense med KTF om tillämpningen av svensk text, säger Tomas Byström, utredare vid Läkemedelverkets enhet för kosmetiska produkter. Det finns ingen myndighet som fastställer vad som är ett svenskt ord eller inte. Men vi vill mena att det så långt som möjligt ska vara på svenska och vi utgår från SAOL. Det går inte att utfärda en exakt ordlista som täcker varje enskilt fall.

Hur ska man som frisör veta då?

- Vi råder varje enskild frisör att säga åt sina leverantörer om tveksamma produkter, att de vill få rätt märkning av produkten. Att sätta press låter lätt, men vi vet att det är svårt för mindre aktörer. Förhandlingsläget är begränsat. Fast vi vet också att en del leverantörer har försökt hjälpa till med ommärkningen.

- Enligt reglerna får man inte sälja en produkt om man har anledning att tro, eller vet om, att den inte uppfyller reglerna. Detta tillsammans med att skyldigheten att kontrollera delar av märkningen gör att det inte finns utrymme att skylla ifrån sig.

Vad säger du om att KTF inte anser att produktbeteckningen alltid ska anges på svenska?
- Det får stå för dem. Det är deras inställning och vi har en annan. Till dess att det har prövats rättsligt så har Läkemedelsverket inte på eget bevåg ändrat sin inställning. Går det till rättslig prövning följer vi det slutgiltiga utslaget, men i nuläget vet vi inget fall som ska prövas rättsligt.

Text: Maja-Stina Skarstedt

 

För mer information:

  • Hör av dig till Läkemedelsverket om du är osäker på reglerna.
  •  Läs också mer på deras webb vad du som frisör och distributör måste kontrollera.De har också informationsblad om skyldighet för distributör, samt märkningsregler för kosmetiska produkter.  
  • Läs även vad KTF rekommenderar sina medlemmar: http://ktf.se/vill-du-veta-mer/sprak/
  • Bra att veta också är att KTF har identifierat följande fem produkttyper som extra viktiga när det gäller produktmärkning avseende den kosmetiska produktens funktion: Aerosoler, hårfärger, tand- och munprodukter, solskyddsprodukter samt gel-lack (och andra härdande produkter).