Mästarbrev

Sedan 30/6-13 är det inte längre krav på mästarprov för att söka Mästarbrev, Sveriges hantverksråd har ändrat kraven för flera olika branscher med syfte att lyfta Mästartiteln i Sverige.

För att söka Mästarbrev krävs:

  • Godkänt gesällprov i yrket
  • Minst 10 000 timmars yrkeserfarenhet efter godkänd grundutbildning (ca 6 år).
  • Mästarutbildning i företagande, marknadsföring ledarskap mm.( Eller liknande utbildning som kan valideras).

Mästarutbildningen är gratis och skall ses som en intressant möjlighet till kompetensutveckling för dig och ditt företag. Läs mer om mästarutbildningen här.

Utbildningen sker främst på distans och halvfart i 10v.

Har du frågor om utbildningen kontakta Anne Palm, tfn: 0247-36965

Nytt är också att brevavgiften för Mästarbrev är sänkt från 5000 kr exkl. moms till 2000 kr exkl. moms. Dessutom kommer alla aktiva yrkesutövare med Mästarbrev att erbjudas möjlighet att för en kostnad av 500 kr per år exkl. moms, delta i Mästarregistret som är ett nytt nätbaserat register, där konsumenter och allmänhet får möjlighet att söka kvalificerade hantverkare. Registret är under utarbetande med beräknad start i januari 2014.

(De som tidigare erhållit Mästarbrev till och med 2012-12-31 och betalat en högre avgift erbjuds kostnadsfritt deltagande i mästarregistret till och med 2016-12-31).