Frisörlicensen – information & bakgrund

Från och med den 15 mars 2016 kan du ansöka om frisörlicensen. Bakom certifieringen står Frisörföretagarna, Handels, KTF och SFLF. Här nedan kan du läsa mer om initiativet.

Klicka HÄR för att komma till ansökan.

Bakgrund
Idag kan vem som helst kalla sig frisör, i Sverige finns ingen reglering av yrket. Därför har Frisörföretagarna tillsammans med tre andra branschaktörer arbetat fram en modell för frisörlicens som berör alla aktiva frisörer. Modellen bygger på branschens nuvarande system för yrkesprov och yrkesbevis. Alltså de som redan har avlagt godkänt delprov, gesällprov eller innehar mästarbrev kommer att kunna ansöka om licens utan att avlägga ett nytt prov. Dock kommer alla få en teoretisk uppdatering kring de kemikalier som finns i de kosmetiska produkter som frisörer använder och hur de påverkar hår och hud.

Licensen ska sitta på frisörens spegel, synligt för kunden för att bevisa att frisören har utbildning och kunskap i yrket.

De som inte tidigare har bevisat sin kompetens inom yrket kommer erbjudas att göra det enligt branschens modell. När minst delprov, inklusive ett teoretiskt prov, är godkänt finns möjlighet att ansöka om licens. Läs mer om hur yrkesprovet går till: http://www.frisor.se/utbildning-sff/allt-om-gesallen

Genom licensen ska det också vara möjligt för den som driver eget företag att visa att det görs enligt Skatteverkets krav för företag med kontanthandel.

Utförande
Licensen kommer att utfärdas i form av ett körkort med bild, namn samt ett unikt licensnummer. På körkoret kommer det också framgå vilken behörighet frisören innehar.

A-Godkänt delprov

B-Gesällbrev

C-Mästarbrev

D-Seriöst företagande

E-Yrkeslärare

Det kommer alltså finnas ett antal olika kombinationer för licensen beroende på behörighet och om frisören är anställd eller företagare.

Ansökan och kostnad
Från och med den 15 mars 2016 kan man ansöka om licensen, klicka HÄR för att komma till ansökan. En administrativ avgift på 500 kr kommer att tas ut i samband med ansökan. För den som avlägger delprov och ansöker om A-licens tillkommer en administrativ avgift på 200 kr.

Bakom lincensen står Frisörföretagarna, Handels (Handelsanställdas förbund), KTF (Kemisk tekniska leverantörsförbundet) och SFLF (Svenska stylist och frisörlärarförbundet).

Frisörlicensen - Information & Power point

Power Point - Frisörlicens          Information- Frisörlicens