Utbildning

Det är Extenda som kommer att ansvara för utbildningen av IT-lösningens olika funktioner. Utbildningen kommer att kunna erbjudas på orter runt om i Sverige i mån av intresse och plats.

När de första 200 företagen fått sin utbildning, kommer utbildningen att offereras separat.