Tillväxtverket

Frisörföretagarna har genom ett projekt tillsammans med Tillväxtverket fått beviljat ett bidrag som går ut på att öka affärsmöjligheterna för dig som företagare inom frisörbranschen. Projektet går ut på att erbjuda de mest IT-motiverade medlemsföretagen en IT-lösning som stärker konkurrenskraften genom att implementera ett system för elektronisk affärshantering i 200 företag. Med implementering menas driftsättning men också praktisk affärsstrategisk nytta genom att företagens arbete effektiviseras.

De första 200 företagen som beställer IT-lösningen, ges alltså en möjlighet att få en gratis utbildning i hanteringen av systemet. Utbildningen kommer att ske dels form av klassrumsutbildning på några orter i Sverige, dels genom implementeringsstöd ute på företagen. Så fyll i beställningsformuläret, för att ta del av den gratis utbildningen till ett värde av 5.000 kr.