Utbildning

För de första 200 företagen som beställer IT-lösningen, ges en möjlighet att få en gratis utbildning i hanteringen av systemet. Utbildningen kommer att ske dels i form av klassrumsutbildning runt om i Sverige, dels genom implementeringsstöd ute på företagen. Värdet på utbildningen är ca 5 000 kr.