Utökat leverantörsåtagande

IT-lösningens program, i form av Extenda Express, är tillverkardeklarerad och stödjer Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister. Innebörden av att ett kassasystem är tillverkardeklarerat, är dels att tillverkaren eller leverantören av kassasystemet testkört systemet, dels att man intygar att det lever upp till Skatteverkets föreskrifter kring kassalagen.

Frisörföretagarna gick i ett tidigt skede ut och rekommenderade medlemsföretagen att ta in ett förtydligande villkor i avtalet med sin kassaleverantör, eftersom tillverkardeklarationen på intet sätt betyder att Skatteverket godkänt kassaregistret. Skatteverket gör nämligen ingen egen kontroll av kassaregistren, utan förmedlar endast vilka kassaregister som tillverkardeklarerats.

Det utökade leverantörsåtagandet, som anges nedan, gäller för IT-lösningen. Detta ger dig som användare av systemet ytterligare en trygghet.

Följande tillägg gäller, om det inte visar sig att företaget manipulerat systemet:

Leverantörerna av Frisörföretagarnas IT-lösning garanterar att det till företaget sålda kassaregistret av ovan angiven beteckning uppfyller kraven i lagen (2007:592) om kassaregister mm samt de föreskrifter som omgärdar lagen. Om företaget trots detta tvingas betala en kontrollavgift på grund av omständigheter hänförliga till kassaregistrets funktioner, åtar sig leverantören att ersätta företaget med ett belopp motsvarande kontrollavgiften.”