SWOP-avtal

Ett rekommenderat förfarande är att teckna ett s.k. SWOP-avtal, vilket är ett avtal om utbytesservice. Innebörden av detta är att du vid en felanmälan till supporten innan kl 14.00, tillhandahåller en utbytesenhet före kl 12.00 vardagen efter (gäller ej Gotland och övre Norrland).

Under garantitiden är kostnaden för en utbytesservice 85 kr/månad och kassaplats, och 105 kr/månad och kassaplats efter garantitiden. Bindningstiden är 36 månader med förlängning om 12 månader.