36 mån garanti

För IT-lösningens hårdvaror gäller en garantitid på 36 månader.

Målsättningen vid reparation av hårdvara är att det ska ta fem arbetsdagar från det att varan kommer till service till den ska skickas tillbaka. Vid fel på hårdvara görs en anmälan till supporten som felsöker, och vid konstaterat hårdvarufel sker följande:

1. Kunden anger serienummer.
2. Supporten meddelar var gods ska skickas för reparation