Bakgrund och syfte

Redan 2003 framförde Frisörföretagarna tillsammans med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Handelsanställdas förbund krav till politikerna om en lagstiftning kring kassaapparat. Bakgrunden till detta var att man i ett gemensamt projekt konstaterat att utbredningen av svarta pengar inom frisörbranschen var omfattande. För att kunna skydda de företag som driver sin verksamhet enligt gällande lagar och förordningar, ville parterna skapa en möjlighet till sanering av branschen.

Det tog ett antal år för politikerna att komma till beslut i frågan, men 2007 klubbades slutligen lagen om krav på kassaregister. Dock gick politikerna inte på utredningens linje om en omsättningsgräns på ett prisbasbelopp (42.400 kr) för att omfattas av lagen, utan bestämde gränsen till fyra prisbasbelopp (169.600 kr för år 2010).

Frisörföretagarnas undersökningar visar att så pass många som 25 procent av branschens företagare därigenom inte omfattas av lagstiftningen, vilket naturligtvis är oacceptabelt. Dels mot bakgrund av syftet med lagen, dels mot bakgrund av att Frisörföretagarnas inställning är att all lagstiftning, i möjligaste mån, ska vara konkurrensneutral.

Frisörföretagarna fortsätter därför att driva frågan om en sänkning av gränsen för att omfattas av lagen, även om gränsbeloppet bara är ett riktvärde och inte en absolut gräns.