Om kassalagen

Företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Det har Riksdagen beslutat. Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter ökar, vilket innebär att det blir svårare för oseriösa företag att undanhålla intäkter.

Skatteverket beslutade dock under 2009 att lätta på kassaregisterkraven vid starten 2010. Skälet till detta är att det har varit svårt för marknaden att få fram certifierade kassaregister. Den 29 maj 2009 beslutade därför Skatteverket att det räcker att företagare från den 1 januari 2010 kan visa att de har beställt ett certifierat kassaregister som kommer att vara installerat senast den 1 juli 2010. Kassaregistret ska dock installeras så snart som möjligt. Den enda godtagbara orsaken till eventuell försening är att kassaregisterleverantören inte har möjlighet att leverera tidigare.