Personalliggare

Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, den så kallade lagen om personalliggare, är inbyggd i systemet genom en stämpelklocka för in- och utstämpling. Är en anställd schemalagd att arbeta men glömt att stämpla in, avger systemet en varning. Till detta är sedan en personalliggarrapport kopplad, vilken enkelt kan skrivas ut när Skatteverket gör ett oanmält kontrollbesök på ditt företag.