PCI-godkänd

Att IT-lösningen är PCI-godkänd, ger dig som användare en stor trygghet. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är nämligen en datasäkerhetsstandard för mjuk- och hårdvara samt datakommunikation som reglerar hur kortnummer ska hanteras. Uppfyller inte de enskilda komponenterna, och systemet i sin helhet, denna standard efter ett visst datum, kommer transaktioner med betalkort inte att kunna ske. Genom att investera i IT-lösningen behöver du inte bekymra dig om detta.