Kundregister

Med kundregistret kan du spara värdefulla kunduppgifter som detaljer kring behandlingar, vad kunden köpt för produkter etc. All information finns på respektive kundkort, och kan enkelt skrivas ut inför en behandling. Tänk att kunna gå tillbaka för att se exakt vilken typ av behandling du gjorde senast då kunden var så nöjd! Dessutom finns det mycket användbara statistikverktyg som enkelt tar fram tillexempel besöksfrekvens och toppkunder.
Kundregistret är helt enkelt ett administrations- och marknadsföringsverktyg med möjlighet att bland annat:

  • Använda de 15 anpassningsbara fälten för kunddata
  • Öka försäljningen med rabattfunktionalitet, inklusive olika typer av kombinationsrabatter
  • Spåra inköp
  • Skapa användarkonton via kassan
  • Skapa e-postlistor
  • Skriva ut kontorapport