Inlösenförmån

Inlösenavtalet som är kopplat till IT-lösningen är en av många fördelar med systemet – det finns helt enkelt mycket pengar att spara på avtalet som är en del av systemet:

  Bankkort Kreditkort
Icke medlem 1,95 kr/transaktion 1,50 kr/transaktion 
+ 1,80% av köpesumman
Medlem 0,90 kr/transaktion 0,90 kr/transaktion 
+ 1,39% av köpesumman

För att ta del av inlösenavtalet för IT-lösningen, krävs dock medlemskap i Frisörföretagarna. Nedan finns några exempel på hur mycket du kan spara på IT-lösningens inlösenavtal.

 

Företagets omsättning

Kostnad 
Standard

Kostnad 
IT-lösningen

Ditt företag sparar

600.000 kr

4.064 kr

2.687 kr

1.377 kr/år

950.000 kr

6.434 kr

4.254 kr

2.180 kr/år

1.500.000 kr

10.159 kr

6.716 kr

3.443 kr/år

2.300.000 kr

15.577 kr

10.298 kr

5.279 kr/år

3.500.000 kr

23.704 kr

15.671 kr

8.033 kr/år

5.000.000 kr

33.863 kr

22.388 kr

11.475 kr/år

9.000.000 kr

60.953 kr

40.298 kr

20.655 kr/år

 

Utgångspunkten för jämförelsen är att 75 procent av omsättningen sker via korttransaktioner, fördelningen mellan konto- och kreditkortdragningar är 70/30, och med en snittförsäljning på 500 kr. Ju högre andel korttransaktioner i allmänhet och kreditkortstransaktioner i synnerhet, desto mer pengar finns det för dig att spara!

Det förmånliga inlösenavtalet gäller dock endast för dig som medlem i Frisörföretagarna. För övriga användare, t.ex. den som hyr stol på en salong utan att vara medlem, gäller standardavtalet. För salonger med flera företag, krävs dock att respektive företag tecknar ett eget inlösenavtal. Det är nämligen endast de företag som tecknat inlösenavtal, som kan använda sig av terminalen.

För att säkra upp att det endast är medlemsföretag som tar del av det förmånliga inlösenavtalet, kommer kvartalsvisa avstämningar att ske mot Frisörföretagarnas medlemsregister. Ett eventuellt utträde, innebär att Swedbank Babs kommer att skicka ett nytt avtal (med standardpriserna) som måste skrivas under för att det aktuella företaget ska kunna använda betalterminalen framöver.