Försäljning och kampanjer

Utgångspunkten för de verktyg som finns i IT-lösningen är de ska vara såväl strategiskt användbara i utvecklingsarbetet, som försäljningsmässigt användbara till riktade kampanjer och aktiviteter. Vi har valt att använda oss av många verktyg som handeln använder sig av i dagsläget. Nedan följer vad IT-lösningen ger för möjligheter beträffande försäljning & kampanjer:

 • Skapa prisstruktur för mix-and-match, inklusive pris- och procentrabatter
 • ”Köp X, få Y”-rabattmöjlighet, inklusive procentrabatt
 • Skapa olika prisnivåer per kund
 • Skapa olika typer av rabatter
 • Ange vinstmarginal och avrundningsregler
 • Rabatt baserat på belopp
 • Delsumma på belopp
 • Procentrabatt
 • Markera artikel för försäljning/kampanj
 • Ange ”happy hour” och försäljningsscheman
 • Stöd för olika valutor
 • Ge tillbaka växel i lokal valuta