Behörighetsnivåer

Som företagare vill du kanske skapa olika behörigheter i systemet. IT-lösningen ger dig möjlighet att bygga in just en sådan behörighetsfunktion: varje meny kan ställas in med behörighet per anställd, och fälten kan döljas, endast visas eller vara redigerbara. Vidare kan du i denna del ange den anställdes grundbehörighet och återköpsbegränsningar, tilldela inloggningslösenord, samt tilldela orsakskoder för rabatter, förändring av pris och artikeljusteringar.
Dessutom kan du tillåta eller neka behörigheter att till exempel:

  • Ange växelkassa
  • Ändra belopp
  • Tillåta generering av X-rapporter
  • Parkera kvitton
  • Avbryta transaktioner
  • Visa försäljningskvitton och försäljningsstatistik
  • Tillåta modifiering av kundkonto
  • Tillåta radering av kunder och artiklar
  • Tillåta försäljning till personal med personalrabatt
  • Visa/dölja kundadresser i kassan