Arbetstidsschema

Arbetstidsschemat ligger till grund för tids- och webbokningen. Genom att lägga upp arbetstidsscheman för de anställda eller närvaron för företagen på salongen kommer tidsbokningen att förenklas. När du lägger upp arbetstiden för företagets eller salongens resurser, görs de även bokningsbara.

I schemaläggningen skapar du veckoscheman som du sedan knyter till en-, två-, tre- eller fyraveckorsscheman. Dessa scheman kan du på ett enkelt sätt sedan sätta ihop till återkommande perioder på upp till ett år, och på så sätt enkelt göra ett årsarbetstidsschema. Schemat ligger sedan till grund dels för bokningsbar tid, dels för löneberäkningen.

Eftersom tidsbokningen och arbetstidsschemat är sammankopplade, kan du plocka ut användbar beläggningsöversikt över företagets och salongens resurser på dags-, vecko- samt månadsnivå. Du kan även plocka fram rapporter som visar beläggningsgraden för resurserna. Med hjälp av personaladministrationsverktyget kan du även hantera anställningsinformation, spåra personalens ekonomiska resultat, ange arbetade timmar med hjälp av integrerad klocka och tidrapport etc.