Bakgrunden till IT-lösningen

Frisörföretagarnas uppgift är att med medlemsföretagen i fokus påverka, underlätta och utveckla företagens verksamhet, bl.a. tekniskt och ekonomiskt. Mot bakgrund av lagen om krav på kassaregister, har en viktig del i arbetet varit att hitta en kassalösning som dels hjälper dig som företagare att möta Skatteverkets krav inför lagen, dels se till att det finns utvecklingsmöjligheter för dig och ditt företag.

Under våren 2008 gjordes en förstudie tillsammans med ett antal medlemsföretag för att undersöka vilka krav och önskemål företagarna har på ett kassaregister. Utgångspunkten var dels att utreda om du som företagare enbart nöjer dig med en kassafunktion, dels om du som företagare även vill ha tillgång till andra affärsnyttiga delar vid sidan av själva kassafunktionen.

Förstudien ledde till att en kravspecifikation formulerades, utifrån vilken uppgiften var att granska marknadens befintliga system, samt att utreda om det fanns andra vägar att gå för att tillmötesgå kassalagen och den formulerade kravspecifikationen. Ytterligare en referensgrupp bildades. Uppgiften för referensgruppen var denna gång att ta ställning till just marknadens existerande alternativ, samt även det förslag som skulle växa fram att bli Frisörföretagarnas IT-lösning.

Referensgruppens arbete ledde till att Frisörföretagarnas styrelse under våren 2009 beslutade att ta steget till den nydaning som Frisörföretagarnas IT-lösning innebär för frisörbranschen. Anledningen att styrelsen fattade detta beslut, var att man såg uppenbara fördelar med den framtagna helhetslösningen tillsammans med etablerade leverantörer; dels ur en administrativ synvinkel i form av en faktura – en support – en leverans – EN LÖSNING, dels mot bakgrund av det tekniksprång som IT-lösningen banar väg för.

Det flesta verktygen fanns redan, men för att specialanpassa IT-lösningen till frisörbranschen tillsattes ytterligare en referensgrupp som under våren och sommaren lagt ned ett omfattande arbete tillsammans med Extenda för att totalanpassa lösningen till de specifika förhållandena för frisörbranschen. Lösningen är nu färdig för beställning och leverans. Var med och ge dig själv och ditt företag ett tekniksprång och administrativa nycklar som kommer att utveckla dig som företagare!