Kontrollenhet

Kontrollenheten som används i IT-lösningen är CleanCash®MultiUser, vilken är avsedd att hantera flera kassaterminaler kopplade i ett nätverk alternativt en kassaterminal som hanterar flera företags registreringar. I verksamheter där många bolag hanteras under kassaregistrets livslängd, kan CleanCash®MultiUser hantera upp till 400 olika företags registreringar. I dagsläget klarar kontrollenheten hela 150 företags registreringar på en och samma gång.

Kontrollenheten ingår i kassalösningen, däremot tillkommer en engångskostnad för varje extra organisationsnummer som kopplas på systemet. Denna kostnad är 2000 kronor per org. nr.