Integrerad fleranvändarterminal

Frisörföretagarna är stolta över att vara med och lansera den första betalkortsterminalen som klarar av att hantera flera företag, och samtidigt leva upp till bankernas nya och kommande säkerhetskrav.

Betalkortsterminalen är integrerad i IT-lösningen, vilket medför att betalningsmomentet i kassan effektiviseras; antalet manuella rutiner minskar, eftersom du endast anger försäljningsbeloppet i kassan (momentet med inslag av försäljningsbelopp i betalkortsterminalen försvinner). Betalkortterminalens integration i systemet kommer att leda till tidsvinster för ditt företag.

Programvaran till betalkortsterminalen är PCI-godkänd för säkra korttransaktioner. Innebörden av detta är att kortbranschen har enats om en datasäkerhetsstandard, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), för mjuk-, hårdvara och datakommunikation som reglerar hur kortnummer ska hanteras. Uppfyller inte de enskilda komponenterna, och systemet sin helhet, denna standard efter ett visst datum som meddelas av bankernas samarbetsorganisation PNC, kommer transaktioner med betalkort inte att kunna ske. Den risken är undanröjd med IT-lösningen.