Befintlig dator

Om ditt företag nyligen investerat i en ny eller i nya datorer, kanske du anser det vara onödigt att investera i en ny hårdvara i form av en dator igen. För den sakens skull är inte möjligheten att använda sig av Frisörföretagarnas IT-lösning borta. En bedömning kan då nämligen ske från fall till fall, där programvaruleverantören Extenda går in och tittar på vilken typ av dator du har, samt hur gammal den är. Oftast räcker det att de får ta del av datorns specifikationer för att kunna göra bedömningen. Klart är emellertid att det ställs högre krav på en dator som ska användas som kassadator jämfört med en dator som ska användas som bokningsstation.

Om du nyligen investerat i ny kassadator och vill kontrollera om den lever upp till kraven, tar du kontakt med antingen Peter Larsson eller Tobias Munter på Extenda.
Du når Peter eller Tobias på 031-364 04 00