Spara pengar

Nedan kan du se några exempel på vad kostnaden för IT-lösningen blir beroende på dels vilken typ av företag du har, dels vilka delar du väljer att lägga till utöver IT-lösningens baspaket. Du kan dessutom se vad du kan spara på systemets förmånliga inlösenavtal.

Salong A: företag bestående av tre aktiva frisörer inkl ägaren

Företaget, som omsätter 1,6 milj. kr per år, köper IT-lösningens baspaket och Express Lön Standard. Av den totala omsättningen sker 75 procent via korttransaktioner.

Månadskostnaden för företaget blir 2.835 kr (baspaket + support löneprogrammet). Utöver detta tillkommer engångskostnad för löneprogrammet på 2.995 kr.

Eftersom företaget sparar 306 kr/mån på inlösenavtalet, blir den faktiska månadskostnaden 2.529 kr.

Salong B: salong med fyra företag

Företag B1 och B2, som är medlemmar i Frisörföretagarna och därför får ta del av det förmånliga inlösenavtalet, omsätter 610.000 kr respektive 575.000 kr per år. Företag B3 och B4 är däremot inte medlemmar, vilket innebär att de får inlösenavtalets standardpris istället. Dessa företag omsätter 575.000 kr respektive 610.000 kr. I exemplet förutsätts vidare att 80 procent av företagens omsättning sker via korttransaktioner.

Utöver IT-lösningens baspaket, bestämmer sig salongen för att köpa in SMS-tjänsten (fyra företag innebär fyra licenser), SWOP-avtalet, tre extra kassalådor samt tre kontrollenheter (en kontrollenhet ingår i baspaketet).

Kostnaderna för salongens företag fördelar sig enligt följande:

a)      Företag B1:s månadskostnad för baspaket, SWOP-avtal och SMS-tjänsten blir 2.925 kr, vilket dock är en summa som ska fördelas på salongens samtliga företag. Med en omsättning på 610.000 kr/år, betalar företag B1 2.913 kr/år i inlösenavgift. Företaget sparar 1.493 kr/år, och sänker alltså månadskostnaden med 125 kr.

b)      Företag B2:s månadskostnad blir den avgift som företag B1 tar för tillgång till IT-lösningens baspaket och tilläggsfunktioner (vilket antingen regleras i hyrstolsavtalet eller i ett separat avtal). Dessutom tillkommer en engångsavgift för kassalåda och kontrollenhet på 2.750 kr. Företaget, som är medlem i Frisörföretagarna, omsätter 575.000 kr/år och betalar då en inlösenavgift på 2.746 kr/år. Företag B2 sparar 1.404 kr/år jämfört med en icke-medlem, och sänker därmed sin månadsavgift med 117 kr.

c)      Företag B3:s månads- och engångsavgift blir densamma som för B2. Däremot blir det en skillnad gällande inlösenavgiften, eftersom företag B3 inte är medlem i Frisörföretagarna. Kostnaden blir 4.154 kr/år, istället för 2.746 kr/år om företaget varit medlem.

d)      Företag B4:s månads- och engångsavgift blir densamma som för företag B2 och B3. Med en omsättning på 610.000 kr blir inlösenavgiften som icke-medlem 4.407 kr/år, istället för 2.913 kr/år om företaget varit medlem.

Totalt sett sänker salongens företag B1 och B2 sina inlösenkostnader med nästan 2.900 kr, men hela salongen skulle kunna sänka dem med 5.800 kr/år istället om alla företag varit medlemmar.

Salong C: salong med fem företag, varav ett företag med fem anställda

Företag C1 med fem anställda är inte medlemmar i Frisörföretagarna, men bestämmer sig för att investera i IT-lösningen till salongen. Företaget omsätter 2,3 milj. kr per år. Företag C2 och C3, som är medlemmar och därför får ta del av inlösenavtalet, omsätter 500.000 kr respektive 580.000 kr per år. Företag C4 och C5, som inte är medlemmar, omsätter också 500.000 kr respektive 580.000 kr per år. I exemplet förutsätts vidare att 80 procent av företagens transaktioner sker via korttransaktioner.

Utöver IT-lösningens baspaket (som för icke-medlem kostar 3.040 kr/mån), bestämmer sig salongen för att köpa en extra bokningsstation á 11.900 kr, Express Lön Standard till företag C1, SMS-tjänsten till alla fem företag, SWOP-avtalet, fyra extra kassalådor och tillgång till ytterligare fyra kontrollenheter.

Kostnaderna för salongens företag fördelar sig enligt följande:

a)      Företag C1:s månadsavgift för baspaket, SWOP-avtal och SMS-tjänsten blir 3.375 kr (jämfört med 2.975 kr om företaget varit medlem), vilket dock är en summa som ska fördelas på salongens samtliga företag. Utöver detta betalar företaget en engångskostnad på 2.995 kr för lönesystemet och en månadsavgift på 195 kr för detsamma. Med en omsättning på 2,3 milj. kr/år, betalar företaget 16.615 kr/år i inlösenavgift. Om företaget varit medlem i Frisörföretagarna hade inlösenavgiften istället hamnat på 10.985 kr/år. Som medlem hade företaget alltså sparat 5.630 kr/år i inlösenavgifter och 4.800 kr på baspaketet, alltså drygt 10.000 kr per år.

b)      Företag C2:s månadskostnad blir den avgift som företag C1 tar för tillgång till IT-lösningens baspaket och tilläggsfunktioner (vilket antingen regleras i hyrstolsavtalet eller i ett separat avtal). Dessutom tillkommer en engångsavgift för kassalåda och kontrollenhet på 2.750 kr. Företaget, som är medlem i Frisörföretagarna, omsätter 500.000 kr/år och betalar då en inlösenavgift på 2.388 kr/år. Företaget sparar 1.224 kr/år jämfört med en icke-medlem, och sänker därmed sin månadsavgift med 102 kr.

c)      Företag C3:s månads- och engångsavgift blir densamma som för C2. Företaget, som är medlem i Frisörföretagarna, omsätter 580.000 kr/år och har då en inlösenkostnad på 2.770 kr/år. Företaget sparar 1.420 kr/år jämfört med en icke-medlem, och sänker därmed sin månadsavgift med nästan 120 kr.

d)      Företag C4:s månads- och engångsavgift blir densamma som för C2. Däremot blir det en skillnad gällande kostnad för inlösen, eftersom företaget inte är medlem i Frisörföretagarna. Kostnaden blir 3.612 kr/år, istället för 2.388 kr/år om företaget varit medlem. Alltså en skillnad på 1.224 kr/år.

e)      Detsamma gäller för företag C5, som dock skulle ha sparat 1.420 kr/år i inlösenavgifter om företaget hade varit medlem. Som icke-medlem betalar företaget nämligen 4.190 kr/år i inlösenavgifter istället för 2.770 kr/år.

Företag D: salong med tio anställda inkl ägaren

Företag D, som är medlemmar i Frisörföretagarna, omsätter 5,9 milj. kr per år. Utöver IT-lösningens baspaket investerar företaget i en extra bokningsstation, Express Lön Standard, SMS-tjänsten och SWOP-avtalet.

Företagets månadskostnad för baspaket, lönesystemet, SMS-tjänsten och SWOP-avtalet blir 2.970 kr. Till detta komma en engångskostnad på 11.900 kr för en extra bokningsstation och 2.995 kr för Express Lön Plus. Med en omsättning på 5,9 milj. kr, varav 75 procent sker via korttransaktioner, betalar företaget 26.417 kr/år i inlösenavgifter jämfört med 39.958 kr/år om de inte varit medlemmar. Företaget sparar alltså 13.541 kr/år och sänker sin månadskostnad med 1.128 kr med IT-lösningen.