Priser

Nedan ange priser för IT-lösningen, tillval samt extra tillbehör om du har behov av det i ditt företags verksamhet.

 

Per månad

 

Baspaket (medlem)

2.640 kr

 

Baspaket (icke-medlem)

3.040 kr

 

Tillval

Per månad

Engångskostnad

Express Lön Standard

195 kr

2.990 kr

Express Lön Plus

350 kr

5.990 kr

SMS-tjänsten/företag

50 kr + 75öre/sms

-

SWOP-avtal

85 kr

-

Extra tillbehör

 

Engångskostnad

Bokningsstation inkl mjukvara

 

11.900 kr

Kontrollenhet1

 

 2.000 kr2

Kassalåda

 

750 kr

 

1 En kontrollenhet ingår i IT-lösningens baspaket. Om man är fler företag om samma kassa, måste en kontrollenhet per organisationsnummer införskaffas.


2
 Kostnaden för kontrollenheten är än så länge preliminär.