En faktura

IT-lösningen innehåller integrerade delar från olika leverantörer. Vanligen beställer du respektive del från respektive leverantör, vilket dels gör att systemets delar inte är integrerade, dels får du flera fakturor. Eftersom Frisörföretagarna satt samman en grupp av leverantörer, samlas alla delar på en faktura. Det enda som kommer att faktureras separat, är de tillval som görs utöver baspaketet. Utöver att det blir en smidigare hantering, får du även en bättre kontroll över dina utgifter.