Beställ kassalösning

Kostnaden för baspaketet i Frisörföretagarnas IT-lösning är 2.640 kr/mån exkl. moms. I denna kostnad ingår alla delar som beskrivs under hårdvara, mjukvara och support, med ett eventuellt tillägg för tillvalen lön och SMS-påminnelse.

IT-lösningen beställs genom att fylla i intresseformuläret. Du fyller i fälten med registrerat företagsnamn, organisationsnummer, medlemsnummer, adressuppgifter, kontaktperson samt kontaktuppgifter. Du ska dessutom ange vilka av tillvalen du eventuellt önskar till baspaketet samt önskad implementeringsvecka. Gången är sedan följande:

  1. Frisörföretagarna tar emot din beställning för att stämma av mot medlemsregistret för rätt prissättning.
  2. Frisörföretagarna kontaktar dig angående din beställning. Ingen beställning är lagd förrän du har godkänt den tillsammans med oss.
  3. Därefter skickas beställningen till Swedbank Finans för en kreditprövning (det är finansbolaget som kommer att ansvara för faktureringen av baspaketet). Samtidigt skickas en preliminär order till Extenda, så att de kan påbörja implementeringsplaneringen.
  4. När kreditprövningen är godkänd, kommer finansbolaget att skicka ett köp-/leasingavtal till dig för underskrift och retur. Därefter har den formella beställningen ägt rum. Samtidigt kommer du även att få en bilaga till avtalet, där villkoren för Frisörföretagarnas IT-lösning framgår (denna kan även laddas ned från webbplatsen).
  5. Extenda kommer sedan att ta kontakt med dig för att komma överens om en passande tidpunkt för implementering av systemet.
  6. Swedbank Babs kommer att skicka ett inlösenavtal för underskrift och retur. Är det mer än ett företag som ska använda sig av IT-lösningen, måste detta/dessa företag teckna ett inlösenavtal med Swedbank Babs (kreditprövning kommer även att ske av dessa företag).
  7. Vid överenskommet datum sker sedan implementeringen på företaget. Ungefärlig tidsåtgång från beställning till möjlig leverans är fyra veckor. Därefter är det bara att köra igång med Frisörföretagarnas IT-lösning.