Vad bör jag tänka på innan jag anställer eller tar emot en elev?

Först och främst ska du kontrollera vilken utbildningsbakgrund eleven har. Frisörutbildningen är sedan ett par år uppbyggt i utbildningsnivåer, nivå 1-4. Till exempel börjar en elev från frisörutbildningen på gymnasiet på nivå 2, om eleven i samband med skolans avslutning avlagt minst godkänt resultat på delprovet.

För elever från en renodlad privat frisörutbildning gäller att de måste ha genomfört sin utbildning på en godkänd skola för att få tillgodoräkna sig den utbildningstiden. Det är Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund som tillsammans bedömer om en skola ska bli godkänd eller inte. HÄR kan du se vilka skolor som är godkända.

Innan du anställer elever ska du även fundera över om du har den tid som krävs för att utbilda eleven, så att han eller hon kan bli behörig frisör. Det innebär nämligen ett stort ansvar att ta emot en elev för färdigutbildning. Utöver gesällbrev ska du även ha genomgått en handledarutbildning för att kunna ta emot en elev.