Konkurrens på lika villkor

DET HÄR ÄR STORA BRANSCHGRUPPEN
Vi arbetar för att finna fungerande lösningar som leder till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Vårt arbete syftar till en arbetsmarknad med schysta villkor
för både företagare och anställda.

I branscher med osund konkurrens ökar risken för ekonomisk brottslighet i form av skatt- och bokföringsbrott. Här ökar även risken för organiserad brottslighet samt att de anställda får arbeta under mycket dåliga arbetsvillkor som kan resultera i farliga arbetsmiljöförhållanden.

Genom samverkan mellan arbetstagarorganisationer, arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter har vi sedan 2008 byggt upp ett bra och väl fungerande arbete. För att möjliggöra en sund konkurrens har vi utarbetat ett förslag som kan sammanfattas i tre punkter.

Läs mer om förslaget KLICKA HÄR!