Information om det nya frisöravtalet 2016

Frisörföretagarna och Handels har kommit överens om ett nytt 1-årigt avtal. I detta har Frisörföretagarna bland annat fått igenom två av sina viktiga punkter – möjlighet att tillämpa 52-veckorsschema för alla företag, samt införande av efterskottslön. Här kan du läsa mer om det nya avtalet.

Inför årets förhandlingar hade Frisörföretagarna tre viktiga huvudområden: Möjlighet att tillämpa 52-veckorsschema för alla företag, införande av efterskottslön och övergång från månads- till timlön. Glädjande fick vi igenom de två första punkterna, och gällande den tredje (övergång från månadslön till timlön) beslutade Frisörföretagarna tillsammans med Handels om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp i syfte att analysera effekterna av en sådan övergång.

Här under följer en sammanfattning av det nya avtalet, du hittar information om frisöravtalet 2016 här. Avtalet gäller fram till den 31 mars 2017.

Nya lönetal och löneuträkningsmall för perioden 1/6 2016 - 31/3 2017 hittar du genom att logga in på mina sidor.

 

FRISÖRAVTAL 2016 - Sammanfattning

LÖN
Nytt basbelopp för behörig frisör är från den 1 juni 15 200 kr för en heltidsanställd behörig frisör, vilket innebär en höjning med 200 kr. Mot bakgrund av att efterskottslön införs ska det nya basbeloppet inte utbetalas förrän i juli. Tjänstetidstillägget ökar med 13 kr till 613 kr och garantilönen ökar med 500 kr till 22 889 kr.

BRANSCHVANA
Arbetsprovisionen är fortsatt 17,3 procent för anställda utan branschvanetillägg. För frisörer med branschvanetillägg ökar arbetsprovisionen med 17,6 till 17,65 procent.

 

EFTERSKOTTSLÖN INFÖRS
Från den 1 juni utbetalas all lön i efterskott, vilket innebär att lönen för juni utbetalas vid löneutbetalningen i juli. Eftersom basbeloppet/månadslönen för maj utbetalats den 25 maj kommer de anställda att få basbelopp/månadslön för maj utbetalt även i juni. Det innebär att den lön som utbetalats i maj 2016 utgör ett förskottsbelopp vilket regleras i samband med anställningens upphörande.

 

52-VECKORSSCHEMA
Utöver att ytterligare harmonisera arbetstidsreglerna mellan sjudagarssalonger och övriga införs nu även en möjlighet för alla företag att lägga ett årsarbetstidsschema på 52-veckor (fram till nu har det varit begränsat till 13 veckor). Införandet av 52-veckorsschema ökar flexibiliteten i schemaläggningen och innebär att du som arbetsgivare kan möta toppar och dalar i kundtillströmningen på ett bättre sätt.


INFÖRANDE AV KARENSTIMMAR
Karenstimmar införs vid sidan om karensdag. Bestämmelsen om karenstimmar tillämpas i de fall när en anställd insjuknar med färre än fyra timmar kvar att pågående arbetsdag. Om den anställde är fortsatt sjuk nästa arbetsdag kan även den andra frånvarodagen omfattas av karenstimmar (dock som mest fyra timmar totalt).

 

FRISKVÅRDSBIDRAG OCH ARBETSKLÄDER
Bidraget till friskvård och/eller arbetskläder ökar med 550 kr till 2 600 kr per år för heltidsanställd. Vidare införs att en individuell överenskommelse om det ska göras med den anställde. Om oenighet råder äger den anställde framöver bestämma att hälften av beloppet får användas till friskvård.