Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016-2017

februari 21, 2017 16:56 av Lisbeth Holm

Verksamhetsberättelse för år 2016-2017

Utbildningsnämnden avdelning 7

 

I år har vi haft fyra tillfällen för delprov och gesäll brev, det första var i Karlstad den 21-22 maj, då hade vi 19 delprov och 4 st gesäll prov.

Det andra provet var i Arvika den 20 augusti, 3 st omprovet 2 st delprov och 1 gesäll prov .

Tredje tillfället var den 19 november i Karlstad då var det 5 st delprov och 1 st gesäll prov samt 4 st omprov.

Det fjärde tillfället blir nu i februari.

Så på de här tre tillfällena har vi bedömt totalt 24 delprov och 5 gesäll prov och 7 st omprov . Det har resulterat i att vi fått 4 st nya behöriga frisörer och 10 st som klarat delprovet.

Examinatorer i år har varit Fredrik Carlsson och Lotta Höglund från SFF och Malin Björlin från handels.

 

Övriga aktiviteter :

Skolinformation på nobelgymnasiet den 7 februari för åk 3.

Vi har inte haft något praktisk validering i år men många som ringt och undrat om vårat yrke.

Vi har haft styrelsemöten med avdelningen den 20/6, 17/8, 11/10, samt 17/1-17

17-18/4 var Fredrik Carlsson på ordförande konferensen .

Examinationsutbildning som var 19/11 kunde tyvärr ingen av oss delta i.

 

Arvika 2017 02 08

Ordf Fredrik Carlsson