Värmland

Information och kontakt

Lisbeth Holm
054-211155, 073-0204225
holm_oset@hotmail.com

Välkommen till Frisörföretagarna och Värmlands avdelningssajt. Här hittar du generell information om Frisörföretagarna i Värmland.

Årsredovisning avd. 7 2016

februari 21, 2017 17:00 av Lisbeth Holm

FRISÖRFÖRETAGARNAS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2016 AVDELNING Beträffande årets resultat samt ekonomiska ställning vid årets slut hänvisas Värmland till nedan intagna resultat- och balansräkningar Org.nr: 873201-3647 RESULTATRÄKNING 2016 2015 VERKSAMHETENS INTÄKTER Inträdes- och medlemsavgifter 53 817 56 002 Del- och Gesällprov 94 500 85 000 Medlemsaktiviteter 9 845 9 895 Övriga intäkter 0 1 307 SUMMA INTÄKTER 158 162 152 204 VERKSAMHETENS KOSTNADER Styrelse -42 607 -55 695 Utbildningsnämnd -62 933 -73 817 Resekostnader -8 090 -11 898 Lokal- och kontor 0 -64 Medlemsaktiviteter -898 -7 500 Möteskostnader -28 414 -9 125 Reklam / PR 0 0 Övriga kostnader -2 038 -1 981 SUMMA KOSTNADER -144 980 -160 080 Finansiellt netto (räntor, avkastn mm) -5 -4 Skatt 0 -477 ÅRETS RESULTAT 13 177 -8 357 BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Inventarier 0 0 Kassa 149 ...

Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016-2017

februari 21, 2017 16:56 av Lisbeth Holm

Verksamhetsberättelse för år 2016-2017

Utbildningsnämnden avdelning 7

 

I år har vi haft fyra tillfällen för delprov och gesäll brev, det första var i Karlstad den 21-22 maj, då hade vi 19 delprov och 4 st gesäll prov.

Det andra provet var i Arvika den 20 augusti, 3 st omprovet 2 st delprov och 1 gesäll prov .

Tredje tillfället var den 19 november i Karlstad då var det 5 st delprov och 1 st gesäll prov samt 4 st omprov.

Det fjärde tillfället blir nu i februari.

Verksamhetsberättelse avd. 7 2016-2017

februari 20, 2017 16:18 av Lisbeth Holm

Verksamsamhetsberättelse Värmlandsfrisörerna

avd. 7 2016-2017

 

Styrelsen har bestått av:

 

Ordförande: Lisbeth Holm

Sekreterare: Jesica Wester

Ledamot: Fredrik Carlsson

suppleant:Tina Papoli

 <...