Utbn -16

mars 2, 2017 09:58 av Winnie Lynbech

Avd 8 Östergötland

 

Utbildningsnämndens Verksamhetsberättelse

1/1-31/12-2016

 

 

Utbildningsnämnden har haft följande sammansättning

Ordf. Örjan Gustafsson Linköping

Ledamot 1st vald från Handels

Ledamot Thomas Ahlberg Norrköping

Ledamot Anna Esping Helm Finspång

Suppleant Annelie Pettersson Finspång

 

Utbildningsnämnden har under verksamhetsåret haft tre sammanträden, varav ett heldagsplaneringsmöte 29 sept, samt deltagit vid programråd, även som informationsmöte på i avd förekommande skolor med elevinformation före gesällprov. Teoritest ingår numera i delprovet, som föregår gesällprovet och har vid ett par tillfälle genomförts muntligt.

Utbildningsnämnden i Östergötland har under verksamhetsåret 2016 haft följande provtillfällen, där även 3 st valideringar, dvs. kunskapsprövning av nyanlända till Sverige förekommit.

 

9 febr 2016 Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping                        6 Dp   3 Gp  1 Omp

10 febr 2016 KungsgårdsGymnasiet Norrköping                                    6 Dp   2 Gp  1 Omp

16 maj 2016 Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping                       7 Dp 10 Gp 3 Omp

18 maj 2016 Plus Gynasiet Norrköping                                                      12 Dp  5 Gp 1 Omp

6 sept 2016 KungsgårdsGymnasiet Norrköping                                                  3 Gp  5 Omp

23 nov 2016 Plus Gynasiet Norrköping                                                                   3 Gp  6 Omp

 

Under året totalt har examinatorerna i utbildningsnämnden bedömt 31 elever för delprov, 26 för gesällprov samt 17 omprov, i varierande antal moment.

Ett antal elever har också varit på andra orter i riket för att göra omprov.

Under verksamhetsåret har utbn´s ordförande,Örjan Gustafsson samt Anna Esping Helm, närvarat vid utbilningsnämndsordförandekonferen 17-18 April förlagd till kryssningsfartyg Birka Line . Vid examinationsutbildningen i Upplands Väsby har Anna Esping Helm och Anneli Pettersson Finspång deltagit och från Handels även Jenny Carsk Linköping.

 

Utbildningsnämnden tackar för det gångna året och ställer härmed sina platser till förfogande.

 

Linköping 2017-01-12

För utbildningsnämnden/ Örjan Gustafsson ordförande