Funktionärer 2017

februari 14, 2017 15:00 av Winnie Lynbech

 

 

Funktionärer 2017

Nomineringslista

Styrelsen

Ordföranden Pernilla Joge Stark Finspång 1 år

Ledamot Örjan Gustafsson Linköping 1 år kvar

Ledamot Anna Esping Helm Finspång 2 år

Suppleant Sylvia Christiernin Norrköping 1 år kvar

Suppleant

 

Utbildningsnämnd

Ledamot Örjan Gustafsson Linköping 1 år

Ledamot Thomas Ahlberg Norrköping 1 år

Ledamot Anna Esping Helm Finspång 1 år

Suppleant Annelie Pettersson Finspång 1 år

 

Valberedning

Ledamöter 1 år

 

Valberedningen har bestått av Thomas Ahlberg Norrköping, Åsa Karlsson Finspång