Avd 8 Verksamhetsberättelse 2016

februari 14, 2017 14:03 av Winnie Lynbech

 

Verksamhetsberättelse avd 8 SFF i Östergötland

1/1-2016-31/-12 2016

Styrelsen för frisörföretagarna i Östergötland får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för år 2016

.

Styrelsens sammansättning har varit: 

Ordf. Pernilla Joge Stark Finspång

LedamotÖrjan Gustafsson Linköping

Ledamot.Sylvia Christiernin Norrköping 

Suppl. Anna Esping Helm Finspång 

Suppl. Atti Malinowski Linköping 

Utbildningsnämnd

.Örjan Gustafsson Linköping

1 Ledamot vald av Handels

Anna Esping Finspång

Thomas Ahlberg Norrköping

Suppl. Annelie Pettersson Finspång

Val beredning:

Thomas Ahlberg Norrköping

Åsa Karlsson Finspång

 

Under verksamhetsåret 2016 har förekommit följande aktiviteter:

Styrelsemöten: Avdelningen har haft 5 protokollförda sammanträden varav ett var det sedvanliga planeringsmötet, förlagt till HK i Stockholm.

Årsmöte: Årsmötet avhölls på Löfstad slott 8 mars 2016, där vi var sammanlagt 15 medlemmar. Vid detta årsmöte hade vi ingen officiell representation från kontoret, dock kunde vi glädja oss åt att våran Winnie var närvarande som RS- ordf och avd medlem.

Utbildningskonferensen: Vid ordförande och utbildningsnämndsordförandekonferensen, förlagd på Kryssningsbåt till Åland deltog utbildnings-nämndens ordförande Örjan Gustafsson och Anna Esping Helm, samt avd ordf Pernilla Joge Stark-

Framtidskonferensen: Platsen i år var Scandic Towers Kista Stockholm. Avdelningen representerades av Pernilla Joge Stark, Örjan Gustafsson, Sylvia Christiernin, Anna Esping Helm och Atti Malinowski.

Visningar: Avdelningen har haft en visning i Wallenbergssalen, Linköping med Jim Pirad känd bland annat från ”God kväll”på Sveriges television.

Föreläsningar/medlemsmöten: Vi hade inget ytterligare möte under året, däremot hade vi på Renströmmen i Norrköping en kväll med Långhår och flätteknik som tjejerna Sofia Geideby och Catrin Ylinenpää från Axéns i Stockholm stod för.

 

 

 

Styrelsen tackar för det gångna året och lämnar härmed sina platser till förfogande

Finspång 2017-01-25

 

Styrelsen för Frisörföretagarna i Östergötland/ Pernilla Joge Stark ordf.