Utbn´s Verksamhetsberättelse 2015

mars 7, 2016 08:45 av Winnie Lynbech

Avd 8 Östergötland

 

Utbildningsnämndens Verksamhetsberättelse

1/1-31/12-2015

 

 

Utbildningsnämnden har haft följande sammansättning

Ordf. Örjan Gustafsson Linköping

Ledamot 1st vald från Handels

Ledamot Thomas Ahlberg Norrköping

Ledamot Anna Esping Helm Finspång

Suppleant Annelie Pettersson Finspång

 

Utbildningsnämnden har under verksamhetsåret haft tre sammanträden, varav ett heldagsplaneringsmöte 17 sept, samt även deltagit vid lokala och regionala programråd, även som informationsmöte på i avd förekommande skolor med elevinformation före gesällprov. Teoritest ingår numera i delprovet, som föregår gesällprovet och har vid ett tillfälle genomförts muntligt.

Utbildningsnämnden i Östergötland har under verksamhetsåret 2015 haft följande provtillfällen.

10 febr 2015 Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping 1 Dp 8 Gp 3 Omp

11 febr 2015 KungsgårdsGymnasiet Norrköping 16 Dp 1 Omp

7 maj    2015 Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping 10 Dp 5 Gp 5 Omp

20 maj  2015 Plus Gynasiet Norrköping 10 Dp 3 Gp

2 sept   2015 KungsgårdsGymnasiet Norrköping 10 Gp 3 Omp

24 nov  2015 Plus Gynasiet Norrköping 4 Gp 3 Omp

 

Under året totalt har examinatorerna i utbildningsnämnden bedömt 37 elever för delprov, 30 för gesällprov samt 15 omprov, i varierande antal moment.

Ett antal elever har också varit på andra orter i riket för att göra omprov.

Under verksamhetsåret har utbn´s ordförande,Örjan Gustafsson samt Anna Esping Helm, närvarat vid utbilningsnämndsordförandekonferen 12-13 April i Stockholm. Vid examinationsutbildningen på Brinellskolan i Nässjö 17-18 okt deltog Attie Malinowski och Thomas Ahlberg.

 

Utbildningsnämnden tackar för det gångna året och ställer härmed sina platser till förfogande.

 

Linköping 2016-02-12.

För utbildningsnämnden/ Örjan Gustafsson ordförande