Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnden

mars 10, 2013 21:24 av Eva B Andersson

Verksamhetsberättelse för 2012

 

Utbildningsnämnden har bestått av tre ordinarie personer och en suppleant.

Frisörföretagarnas representanter valdes på Frisörföretagarna Hallands årsmöte för 2012.

En representant från Handels ingår i styrelsen;

 

Ordförande: Marie Svensson, Laholm           Examinationsansvarig: Camilla Eliasson, Halmstad

Suppleant: Ulla-Britt Hedin, Kungsbacka       Handels: Mikael Andersson, Halmstad

 

Vi har haft 3 möten under 2012, samt deltagit i yrkesråd på frisörutbildningarna i Halmstad, Falkenberg och Varberg.

 

Vi har hållit information inför delprovet på alla tre skolorna i Halland.
 

Under året har vi haft 7 st elever som gjort ”det gamla gesällprovet”, 29 st elever som tagit sitt delprov, en elev som tagit det nya gesället. Varav 21 av dessa har fått ett el. flera omprovsmoment, 16 st enbart teoriprovet som inte var godkänt. Flera omprov är gjorda och vid skrivande tidpunkt är det endast 6 st som fortfarande har omprov kvar att göra.

 

Vi har också haft en halländsk frisör som gjort godkänt mästarprov under året.

 

Gesällprovstillfällena har varit 4 st under året;

11 mars på frisörskolan i Halmstad

19-20 maj på frisörskolan i Falkenberg

24 maj på frisörskolan i Varberg

26 augusti på frisörskolan i Falkenberg

 

Den ekonomiska rapporten och resultatet finns i separat berättelse.

 

Ulla-Britt Hedin har varit på utbildningskonferens i Stockholm 22-23 januari.

Marie har varit på Framtidskonferens i Stockholm 20-21 oktober.

 

 

Halmstad 2013-02-06

 

Representanter från Frisörföretagarna:

 

 

__________________________________          ____________________________________

Marie Svensson                                                                     Camilla Eliasson

 

 

__________________________________          

Ulla-Britt Hedin

 

 

Representanter från Handels:

 

 

____________________________________

Mikael Andersson