Välkommen till Årsmöte!

januari 24, 2013 21:57 av Thomas Söderlund

Hur har året gått?  Vad har gjorts under året?  Hur har det gått med Vision 2012 för oss i Göteborg? Vi vill bjuda in dig på frisörträff med middag på Palace i samband med Årsmötet.

SÄKRA kommer att finnas på plats för att bland annat berätta om de förmånliga försäkringarna   vi frisörer kan teckna via dem.

NÄR: Tisdag den 12 mars kl. 18:30 - 22:00 . Middag startar kl. 19:00.

VAR: Restaurang Palace , Södra Hamngatan 2.

ANMÄLAN: Sker senast den 1 mars till goteborgfrisor@hotmail.se  eller till Kent på tel. 0705-44 34 74 alt. Anneli tel. 0733- 10 06 20. Uppge namn,salong och medlemsnummer. Anmälan är bindande.

Önskas balans o resultatrapport, versamhetsberättelse, dagordning eller budget kommer detta att finnas på denna hemsida fr. o.m 1 mars.

VARMT VÄLKOMMEN!  Önskar styrelsen i Göteborg.