utbildningsnämndens verksamhetsberättelse

mars 18, 2014 12:03 av Jörgen Stigh
Utbildningsnämndens
Verksamhetsberättelse 2013
2013 års utbildningskonferens genomfördes på båtresa tur och retur
Åland. Jag Lotta Källén och Fredrik Karlsson deltog.
Den 11 februari träffades utbildningsnämnden och examinatorer för
att planera årets
prov tillfällen och gå igenom nyheter.
En Handledarträff anordnades 27 februari i
samarbete med Uddevalla
G
ymnasieskola. Handledare, elever och representant från Handels var
inbjudna. Där gick vi igenom Delprovet och Nivå 4 Provet,
diskuterade handledarrol
len och allt som hör där till mm. En mycket
givande kväll.
Vi har deltagit vid två
Programråd på Uddevalla G
ymnasieskola och
ett på JB
-
gymnasiet.
JB
-
gymnasiet la sedan ner sin verksamhet (hö.
-
13). De 11 elever som då hade 1 år kvar på sin utbildning fick a
lla
plats på Uddevalla Gymnasieskola och fick även en lärare med sig.
Under året har vi haft Delprovsinformation på Uddevalla
Gymnasieskola, JB
-
gymnasiet, Tanums Gymnasieskola och
Trollhättans/Kunngälvs
Praktiska gymnasium.
29 Delprov, 4 Nivå 4 Prov, 17 Om
prov och 3 Valideringar har
genomförts under året. Ett provtillfälle i december tvingades vi ställa
in på grund av för få anmälda.
Som vanligt har utbildnings året 2013 varit innehållsrikt och vi ser
fram emot ett nytt spännande 2014.
Lotta Källén